Picture Perfect Ystad

PPYSTAD

Creative & Content developer

Creative producer

och content producer. 

Creative director och innehållsansvarig för marknadsföringskonceptet ”Picture Perfect Ystad” på uppdrag av Ystad i Centrum. Tillsammans med fotografen Jenny Brandt Grönberg tog vi fram idén kring det digitala konceptet ”picture perfect ystad”. Vi presenterade ett nytt grepp kring destinationsmarknadsföring när turismen stod inför stora utmaningar år 2020.

Syftet var att öka turismen inom Skåne och nå ut till en yngre målgrupp inom Sverige för att stärka bilden av Ystad som ett härligt utflyktsmål. Ystad hade även som mål att få fler unga personer med barn att flytta till staden.

Vi tog fram en bildbank, en grafisk profil och en innehållsstrategi för att på ett nytt sätt nå ut med allt Ystad har att erbjuda. Vi gjorde även guider och reportage tillsammans med Just Wanna Have Fun för att öka spridningen av innehållet av Picture Perfect Ystad. 

Picture Perfect är ett digitalt marknadsföringskoncept som visar upp städer från ett nytt perspektiv. Genom en varierande bildbank med fokus på livsstil och upplevelser stärker vi den digitala närvaron på ett nytt och kraftfullt som väcker känslor.

Kompetens:

  • Strategi – Copy- & Contenwriter – Grafisk form – Content och koncept – Sociala medier specialist- Varumärktesutveckling- Storytelling
Stories
Stories
Stories
Stories

Clinic N.VY Malmö

Clinic N.VY

Content manager & content adviser

Content manager & adviser

Under hösten 2020 anlitade Clinic N.VY mig för att hjälpa dem kommunicera på ett bättre och mer hållbart sätt för att nå deras företagsmål. Fokus var främst på att öka följar-antalet på Instagram och öka frekvensen på nyhetsbrevet för att på så sätt öka varumärkeskännedom. Under en tre månaders period hjälpte jag dem med design, strategi och content-planering för att sedan lämna över till ansvarig på plats. Clinic N.VY har sedan starten på vårt samarbete ökat med över 200 följare på Instagram och fått en större kundbas och stärkt deras kundrelationer.

Kompetenser

Sociala medier – grafisk layout – varumärkesbyggande – strategi – content development – styling – foto

Foto: Christin Clausen-Bruun
Foto: Christin Clausen-Bruun
Foto: jenny baumgartner Styling: Christin Clausen-Bruun
Foto: jenny baumgartner Styling: Christin Clausen-Bruun
Foto: jenny baumgartner Styling: Christin Clausen-Bruun
Foto & Layout: Christin Clausen-Bruun
Foto: Christin Clausen-Bruun
Foto: jenny baumgartner Styling: Christin Clausen-Bruun

Softskin.se

Softskin.se

Content Manager

Content manager

Mellan 2017-2018 arbetade jag som content manager för webshoppen Softskin.se som som sålde ekologiska och naturliga skönhetsprodukter. Jag hade ett övergripande ansvar för deras sociala medier, så som Instagram, Facebook och nyhetsbrev. Jag tog fram ett nytt visuellt uttryck, fotograferade och skrev all copy.

Komeptens

Content production – foto – copywriting – contentwriting – strategi – nyhetsbrev – e-handel