PPYSTAD

Creative & Content developer

Creative producer

och content producer. 

Creative director och innehållsansvarig för marknadsföringskonceptet ”Picture Perfect Ystad” på uppdrag av Ystad i Centrum. Tillsammans med fotografen Jenny Brandt Grönberg tog vi fram idén kring det digitala konceptet ”picture perfect ystad”. Vi presenterade ett nytt grepp kring destinationsmarknadsföring när turismen stod inför stora utmaningar år 2020.

Syftet var att öka turismen inom Skåne och nå ut till en yngre målgrupp inom Sverige för att stärka bilden av Ystad som ett härligt utflyktsmål. Ystad hade även som mål att få fler unga personer med barn att flytta till staden.

Vi tog fram en bildbank, en grafisk profil och en innehållsstrategi för att på ett nytt sätt nå ut med allt Ystad har att erbjuda. Vi gjorde även guider och reportage tillsammans med Just Wanna Have Fun för att öka spridningen av innehållet av Picture Perfect Ystad. 

Picture Perfect är ett digitalt marknadsföringskoncept som visar upp städer från ett nytt perspektiv. Genom en varierande bildbank med fokus på livsstil och upplevelser stärker vi den digitala närvaron på ett nytt och kraftfullt som väcker känslor.

Kompetens:

  • Strategi – Copy- & Contenwriter – Grafisk form – Content och koncept – Sociala medier specialist- Varumärktesutveckling- Storytelling
Stories
Stories
Stories
Stories