Clinic N.VY

Content manager & content adviser

Content manager & adviser

Under hösten 2020 anlitade Clinic N.VY mig för att hjälpa dem kommunicera på ett bättre och mer hållbart sätt för att nå deras företagsmål. Fokus var främst på att öka följar-antalet på Instagram och öka frekvensen på nyhetsbrevet för att på så sätt öka varumärkeskännedom. Under en tre månaders period hjälpte jag dem med design, strategi och content-planering för att sedan lämna över till ansvarig på plats. Clinic N.VY har sedan starten på vårt samarbete ökat med över 200 följare på Instagram och fått en större kundbas och stärkt deras kundrelationer.

Kompetenser

Sociala medier – grafisk layout – varumärkesbyggande – strategi – content development – styling – foto

Foto: Christin Clausen-Bruun
Foto: Christin Clausen-Bruun
Foto: jenny baumgartner Styling: Christin Clausen-Bruun
Foto: jenny baumgartner Styling: Christin Clausen-Bruun
Foto: jenny baumgartner Styling: Christin Clausen-Bruun
Foto & Layout: Christin Clausen-Bruun
Foto: Christin Clausen-Bruun
Foto: jenny baumgartner Styling: Christin Clausen-Bruun