Grandpa Store

Redaktionellt reportage för

Just Wanna HAve Fun

Koncept & idé

Tillsammans med fotografen Jenny Brandt Grönberg skapade jag ett redaktionellt innehåll för Just Wanna Have Fun i samarbete med Grandpa Store. Jag stod för idé och koncept och styling. Jag skapade öven layouten och skrev texten till reportaget. Här kan man se reportaget i sin helhet.

Kompetens

Redaktionellt innehåll – koncept – Styling – Layout – Sociala medier